Kontakt
an image
EMCE Software
Mariusz Celmer

Warszawa, Polska
kontakt@emce.com.pl

Projekty > Market Simulator


Market Simulator to program zaprojektowany aby w przejrzysty sposób analizować wyniki modelu conjoint (użyteczności) we własnych scenariuszach rynkowych.

Aplikacje:

Market Simulator to zestaw dwóch aplikacji:
- [builder] służy do przetwarzania danych badania do formatu [viewer];
- [viewer] służy do analizy wyników badania.

W skrócie, [builder] jest bardziej dedykowany dla dostawcy badania, natomiast [viewer] dla obydwu stron - dostawcy badania oraz jego klienta.

FunkcjonalnoϾ Market Simulator [viewer]:

- testowanie preferencji i udziałów rynkowych produktów (grup produktów) w dowolnym scenariuszu rynkowym;
- analizowanie wybranych podgrup dostępnej próby respondentów (filtrowanie);
- analizowanie wykresów elastycznoœci atrybutów produktu;
- analizowanie profilów respondentów preferujących produkt;
- analizowanie przepływów między produktami (in/out flows);
- na życzenie - mogę dodatkowo utworzyć raport pozwalający na monitorowanie bardziej specyficznych wskaźników produktu takich jak wolumen, dane finansowe, itp.

Aktualnie, część funkcjonalnoœci Market Simulator [viewer] nie jest jeszcze obsługiwana przez [builder].

Metoda obliczania preferencji:

Market Simulator używa jednej z najpopularniejszych metod wyliczania preferencji dla Conjoint’a, metody First Choice. Model First Choice uznaje ofertę z najwyższą użytecznością jako ofertę preferowaną. Ta oferta uzyskuje wartość 1. Jeżli dwie lub więcej ofert ma taką samą (najwyższą) wartość użyteczności wtedy wartość "głosu" zostaje rozdzielona pomiędzy nimi równomiernie. Taka procedura przeprowadzana jest dla każdego respondenta osobno, a po jej zakończeniu, skumulowane "głosy" dla każdej z ofert są przeliczane jako proporcja do sumy "głosów" wszystkich respondentów.

Galeria:

Zachęcam do pobrania wersji demonstracyjnej Market Simulator [viewer]!
a demo image

Odnośnie zasad użytkowania Market Simulator [builder] proszę o kontakt:
kontakt@emce.com.pl.